Punkty za VAT od Brukseli dla rządu

komitet Europejska uznaje powodzenie polskiego rządu w uszczelnieniu systemu podatkowego. Ograniczanie deficytu strukturalnego owo dla unijnych urzędników ważny wskaźnik oceny naszej wiarygodności.

Strona 1 z 11