Zadania i obowiązki gminy w postępowaniu karnym

Gminy oraz inne jednostki samorządu
terytorialnego mogą w postępowaniu karnym uzyskać status
pokrzywdzonego. Jako powód cywilny gmina w procesie karnym może
również dochodzić roszczeń majątkowych wynikających
bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

Odpowiedzialność samorządowców za korupcję

Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej
pracownik samorządowy może ponieść karę nawet do 12 lat
pozbawienia wolności. Przestępstwem jest także nadużycie władzy
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.
Pracownicy samorządowi powinni pamiętać także o tym, że jeżeli
spotkają się z próbą wręczenia im łapówki, to powinni
zawiadomić o tym np. policję.

„Konieczna jest decentralizacja i wzmocnienie finansów samorządów”

Rozmawiamy z RYSZARDEM GROBELNYM, prezesem Związku Miast Polskich i PIOTREM USZOKIEM, prezesem Unii Metropolii Polskich – W pierwszej kolejności należy uchylić absurdalne i biurokratyczne przepisy, m.in. dotyczące pomocy społecznej. Przeprowadzając decentralizację państwa, rząd powinien zminimalizować rolę wojewodów oraz zapewnić odpowiedni system finansowania zadań, które w spadku otrzymają samorządy – uważają prezydenci Poznania i Katowic.

Kandydaci na certyfikatorów mogą już rozpocząć szkolenia

Osoby, które chcą wydawać świadectwa energetyczne, muszą odbyć szkolenia trwające co najmniej 50 godzin. Po szkoleniu trzeba rozwiązać test teoretyczny i sporządzić certyfikat.

Jest obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, ale nie przewidziano żadnych sankcji za jego brak

Wszystkie budynki wprowadzane do obrotu od 2009 roku muszą posiadać świadectwo energetyczne. Eksperci nie są jednak zgodni, czy będzie możliwa sprzedaż mieszkania bez tego dokumentu. Ustawa nie przewiduje żadnych sankcji za nieposiadanie świadectwa energetycznego.

Brak certyfikatów może poważnie zahamować obrót nieruchomościami

ZMIANA PRAWA – Ministerstwo Infrastruktury nadal nie przygotowało rozporządzeń potrzebnych do wydawania świadectw energetycznych. Nie wiadomo zatem, jak należy szkolić przyszłych rzeczoznawców. Ich brak może doprowadzić do paraliżu na rynku nieruchomości, gdyż bez certyfikatu nie będzie możliwa sprzedaż mieszkania.

Certyfikaty energetyczne od 1 stycznia 2009 r.

Od 1 stycznia 2009 r. tylko budynki mające certyfikaty energetyczne będą mogły być przedmiotem umowy sprzedaży.

Strona 1 864 z 1 864« Pierwsza...1 8601 8611 8621 8631 864